លក់ផ្ទាល់ និងផ្ញើជូនទូទាំងប្រទេសដោយឈរលើគោលការណ៍៖ ភាពស្មោះត្រង់ គឺជាអាយុជីវិតនៃមុខរបររបស់យើងខ្ញុំ

ពត៍មានលម្អិតផលិតផល

MSI GL62 6QE

តម្លៃ : $ 745

លេខកូដ : PRO-700B3

 • Intel i7-6700HQ 2.6Ghz Max 3.5GHz
 • RAM : 8GB DDR4 = 16GB = $55
 • HDD : 1TB = 1,000GB
 • 15.6″ Full HD (1920×1080)
 • Optical Drive: DVD-RW
 • VGA 1 : Intel HD Graphics 530
 • VGA 2 : NVIDIA GTX 950M Upto 6GB 
 • 6 Cells 5225mAH Battery
 • Windows 10 Pro Recommendation
 • Weight : 2.1 Kg | Color : Black
 • Free MSI (Backpack,T-Shirt) + KeyProtect
 • Wireless Mouse + Pad + 16GB (USB3.0)
 • Code: I2601R700B3