លក់ផ្ទាល់ និងផ្ញើជូនទូទាំងប្រទេសដោយឈរលើគោលការណ៍៖ ភាពស្មោះត្រង់ គឺជាអាយុជីវិតនៃមុខរបររបស់យើងខ្ញុំ

ពត៍មានលម្អិតផលិតផល

JBL XTREME Special Edition

តម្លៃ : $ 240

លេខកូដ :

Features

 • Wireless Bluetooth Streaming
 • High-capacity 10,000mAh Rechargeable Battery
 • Speakerphone
 • Splashproof
 • JBL Connect
 • Lifestyle Material
 • JBL Bass Radiator
 • Warranty​ 1Year
 • Warranty Battery 6Month

Product specifications:

 • Bluetooth® version: 4.1
 • Support: A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6, HSP V1.2
 • Transducer: Woofer 2 x 63mm
 • Tweeter: 2 x 35mm
 • Rated power: 2 x 20W Bi-amp (AC mode)
 • Frequency response: 70 – 20kHz
 • Signal-to-noise ratio: >80dB
 • Power supply: 19V 3A
 • Battery type: Lithium-ion Polymer (7.4V, 5,000mAh)
 • Battery charge time: 3.5 hours
 • Music play time: up to 15 hours (varies by volume level and audio content)
 • Single USB charge out: 1 x 2A
 • Dual USB charge out: 2 x 1A
 • Bluetooth® transmitter power: 0-4dBm
 • Bluetooth® transmitter frequency range: 2.402 – 2.480GHz Bluetooth® transmitter modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
 • Dimension (H x W x D): 126 x 283 x 122mm
 • Weight: 2112g