លក់ផ្ទាល់ និងផ្ញើជូនទូទាំងប្រទេសដោយឈរលើគោលការណ៍៖ ភាពស្មោះត្រង់ គឺជាអាយុជីវិតនៃមុខរបររបស់យើងខ្ញុំ

ពត៍មានលម្អិតផលិតផល

JBL® Everest™ 300

តម្លៃ : $ 112.50

លេខកូដ :

  • Bluetooth: Yes
  • Sensitivity: 100dB/1kHz, 1mW
  • Frequency Response: 10-22kHz