លក់ផ្ទាល់ និងផ្ញើជូនទូទាំងប្រទេសដោយឈរលើគោលការណ៍៖ ភាពស្មោះត្រង់ គឺជាអាយុជីវិតនៃមុខរបររបស់យើងខ្ញុំ

ពត៍មានលម្អិតផលិតផល

Jabra Speak 810

តម្លៃ : $ 599

លេខកូដ :

Enjoy professional-quality conference calls with this powerful speakerphone.

  • Plug-and-play
  • Unique ZoomTalk microphones
  • Crystal clear sound