លក់ផ្ទាល់ និងផ្ញើជូនទូទាំងប្រទេសដោយឈរលើគោលការណ៍៖ ភាពស្មោះត្រង់ គឺជាអាយុជីវិតនៃមុខរបររបស់យើងខ្ញុំ

ពត៍មានលម្អិតផលិតផល

Jabra Speak 710

តម្លៃ : $ 299

លេខកូដ :

Premium portable speakerphone with amazing sound for conference calls and music

  • Immersive sound for calls and music
  • Intuitive plug and play connectivity
  • Exclusive portable design