លក់ផ្ទាល់ និងផ្ញើជូនទូទាំងប្រទេសដោយឈរលើគោលការណ៍៖ ភាពស្មោះត្រង់ គឺជាអាយុជីវិតនៃមុខរបររបស់យើងខ្ញុំ

ពត៍មានលម្អិតផលិតផល

iPhone 6s

តម្លៃ : $ 420

លេខកូដ : PRO-001

  • Brand : iPhone
  • Internal Memory : 16GB
  • SIM : 1
  • Color : Rose Gold