លក់ផ្ទាល់ និងផ្ញើជូនទូទាំងប្រទេសដោយឈរលើគោលការណ៍៖ ភាពស្មោះត្រង់ គឺជាអាយុជីវិតនៃមុខរបររបស់យើងខ្ញុំ

ពត៍មានលម្អិតផលិតផល

E45BT

តម្លៃ : $ 99.95

លេខកូដ :

Plug: 3.5mm
Dynamic driver: 40mm
Frequency response: 20Hz – 20kHz
Impedance: 32
Battery lifetime: 16hr
BT type: 4
Warranty: 1 Years