លក់ផ្ទាល់ និងផ្ញើជូនទូទាំងប្រទេសដោយឈរលើគោលការណ៍៖ ភាពស្មោះត្រង់ គឺជាអាយុជីវិតនៃមុខរបររបស់យើងខ្ញុំ

កុំព្យូទ័រ

ASUS X540SA | Big Promotion!

ASUS X540SA | Big Promotion!

$ 219
 • Intel N3050 1.6GHz Max 2.16GHz
 • RAM: 2GB DDR3L
 • HDD : 0.5TB = 500GB
 • 15.6″ HD (1366 x 768)
 • Optical Drive: DVD RW
 • VGA : Intel HD Graphics
 • Webcam/ Wireless lan/ BT4.0
 • Windows 10 Pro
 • USB-C Gen 1 – USB3.1 (up to 5 Gbps)
 • ASUS IceCool Technology gives X Series
 • Battery : 3Cells 33 Whrs
 • Weight : 1.9 Kg | Color: Black
 • Free : Mouse + Bag + Pad + KeyProtect
 • Code: I1210205B1
MSI GL62 6QE

MSI GL62 6QE

$ 745
 • Intel i7-6700HQ 2.6Ghz Max 3.5GHz
 • RAM : 8GB DDR4 = 16GB = $55
 • HDD : 1TB = 1,000GB
 • 15.6″ Full HD (1920×1080)
 • Optical Drive: DVD-RW
 • VGA 1 : Intel HD Graphics 530
 • VGA 2 : NVIDIA GTX 950M Upto 6GB 
 • 6 Cells 5225mAH Battery
 • Windows 10 Pro Recommendation
 • Weight : 2.1 Kg | Color : Black
 • Free MSI (Backpack,T-Shirt) + KeyProtect
 • Wireless Mouse + Pad + 16GB (USB3.0)
 • Code: I2601R700B3
ASUS R510 2017 | Promotion!

ASUS R510 2017 | Promotion!

$ 499
 • Intel i5-7300HQ 2.50GHz Max 3.50GHz
 • RAM : 8GB DDR4 = 16GB = $55
 • HDD : 0.5TB = 500GB
 • 15.6″ FHD (1920 x 1080), Anti-glare
 • Optical Drive: DVD-RW
 • VGA 1 : Intel HD Graphics 630
 • VGA 2 : NVIDIA GTX950M Upto 8GB
 • Battery: 4Cells (44WHrs) (Upto 6 Hrs)
 • Windows 10 Pro Recommendation
 • Free​ : Bag + Mouse + Pad
 • Weight : 2.0 Kg : Color : Black
 • Code: P2705R660B1