លេខទំនាក់ទំនង

+(855) 70 94 94 99
+(855) 70 39 51 03

លក់ទំនិញអនឡាញផ្ញើជូនទូទាំងប្រទេស ដោយឈរលើគោលការណ៍៖ ភាពស្មោះត្រង់ គឺជាអាយុជីវិតនៃមុខរបររបស់យើងខ្ញុំ។

Microlab T10
JBL Xtreme & Charge 3
JBL EON ONE
JBL Eon208P
  • 1487055868_16708580_326051044455831_8916619565396073264_n.jpg
  • 1476867998_pc .jpg
  • 1476868147_watches-1.jpg
  • 1476868334_phone.jpg
  • 1474165819_t1055555.jpg

ទំនិញពេញនិយម

Result Pages:

JBL Xtreme (តម្លៃពិសេស)

220 $

JBL Charge 3​ (តម្លៃពិសេស)

125 $

Xiaomi Mi 4 16GB (លក់ដាច់)

159 $

Microlab T10

99 $

ទំនិញថ្មីៗ

Result Pages:

Xiaomi Mi5 មួយទឹកលក់តម្ចាស់

250 $

Samsung Galaxy J7

280 $

iPhone 5s 16GB

180 $

MacBook Air 2012

669 $